Конструктор авіаційної, ракетної та космічної техніки академік В. М. Челомей і Україна

Автор(и)

  • Ірина Пістоленко Полтавський музей авіації і космонавтики, Полтава, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-2999.19.2014.35776

Ключові слова:

Володимир Челомей, вчений, констурктор, авіаційна техніка, ракетно-космічна техніка, Україна, Полтава

Анотація

Стаття присвячена українському періоду в житті та діяльності В. М. Челомея. Володимир Челомей – конструктор і керівник розробок авіаційної, ракетної та космічної тех­ніки. Його праці присвячені проблемам конструкції і динаміки машин, теорії коливань, динамічній стійкості пружних систем. Дитинство, юність і початок творчої діяльності Володимира Миколайовича тісно пов’язані з Полтавою, Україною. Однак ці – українські – сторінки його біо­гра­фії донедавна залишалися поза увагою дослідників, істориків науки і техніки. В. М. Челомей вва­жав Полтаву своєю малою батьківщиною. Наукову і практичну діяльність розпочинав у Києві, Запоріжжі. Він сам та його сім’я мали дружні стосунки з Данилевськими – «полтавською гілкою» нащадків О. С. Пушкіна і М. В. Гоголя. Навчання в КПІ, пізніше – в КАІ та співпраця з ви­дат­ними українськими вченими, інженерами заклали підвалини для подальшої успішної праці В. М. Че­­ломея в обраній ним галузі.

Біографія автора

Ірина Пістоленко, Полтавський музей авіації і космонавтики, Полтава

Пістоленко Ірина Олександрівна – кандидат історичних наук, доктор філософії, старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідного сектору Полтавського музею авіації і космонавтики. 

Посилання

Бокий И. Ветвь пушкинского рода: Очерки. – Харьков: Прапор, 1986. – С. 12, 15.

Полушин В. Потомки великого древа. – Красноярск: Бонус, 1999. – С. 181.

Там само, с. 185.

Бокий И. Ветвь …– С. 19-20.

Там само, с. 34; Полушин В. Потомки… – С. 208, 209.

Там само, с. 210, 211.

Там само, с. 191.

Автобіографія В.М. Челомея від 9 лютого 1951 р. // Архів Полтавського музею авіації і космонавтики (АПМАК) ф. 2: «Колекція документів про розвиток повітроплавання, авіації, ракетобудування та космонавтики». – Оп. 2. – Спр. 288. – Стор. 7.

Спогади Н.Ф. Контаревої. 1989 р., м. Запоріжжя //АПМАК ф. 2: «Колекція документів про розвиток повітроплавання, авіації, ракетобудування та космонавтики».

Лист інспектора народних училищ 1-го р-ну Полтавськоїї губернії № 1101 від 19 вересня 1916 р.: Копія //АПМАК ф. 2: «Колекція документів про розвиток повітроплавання, авіації, ракетобудування та космонавтики».

Памятная книжка Полтавской губернии. – Полтава: Издание Полтавского губернского Статистического комитета, 1910. – С. 4, 86.

Посвідка № 36 від 25 березня 1925 р.: Копія// АПМАК ф. 2: «Колекція документів про розвиток повітроплавання, авіації, ракетобудування та космонавтики».

Посвідчення кормісаріату по міському господарству від 1 лютого 1919 р.: Копія//АПМАК ф.2: «Колекція документів про розвиток повітроплавання, авіації, ракетобудування та космонавтики».

Посвідка товариства «Просвіта» № 342 від 20 травня 1919 р.: Копія ////АПМАК ф.2: «Колекція документів про розвиток повітроплавання, авіації, ракетобудування та космонавтики».

Бокий В. Ветвь … – С. 212.

Там само, с. 1.

Автобіографія В.М. Челомея від 9 лютого 1952 року //АМПАК ф. 2: «Колекція документів про розвиток повітроплавання, авіації, ракетобудування та космонавтики». – Оп. 2. – Спр. 288. – Стор. 7.

Спогади про В.М. Челомея М.С. Чалик та Н.М. Савельєвої (Данилевських) від 14 червня 1989 р. // АПМАК ф. 2. – Оп. 2. – Спр. 295. – С. 23, 23 звор.

Бокий В. Ветвь … – С. 218.

Полушин В. Потомки …– С. 212.

Лист Н.В. Челомей до сестер Данилевських із Москви до Полтави від 7 грудня 1987 р.//АПМАК ф. 2. – Оп. 2. – Спр. 295. – Стор. 2.

Бокий В. Ветвь … – С. 112-114.

Державний архів міста Києва (ДАМК) ф. Р-341: «Научные труды преподавателей КАИ за 1934-1935 г.г: Рукописи».

Бокий В. Ветвь … – С. 138.

Полушин В. Потомки …– С. 217.

Бокий В. Ветвь … – С. 138.

Аттестат на звание учителя средней школы Е.Ф. Челомей. 1936 г.: Копія // Архів родини Челомей (м. Москва).

Архів Російської Академії наук (АРАН) ф. 411: «Личное дело академика В.Н. Челомея. 29.06.1962-8.12.1984».

Горчаков Н.Г. Воспомнания о В.Н. Челомее. 17 февраля 1989 г.: Рукопис //АПМАК ф. 2. – Оп. 2. – Спр. 290. – С. 16-22.

Там само.

Там само.

Путята Т.В., Цыганкова Э.Г. Из истории прикладной теории упругости на Украине: К 100-летию со дня рождения И.Я. Штаермана // Очерки истории естествознания и техники. – М.: Наука, 1991. – Вып. 40. – С. 26, 27, 379.

Там само.

АПМАК ф. 2: «Колекція документів про розвиток повітроплавання, авіації, ракетобудування та космонавтики».

Горчаков Н.Г. Воспомнания о В.Н. Челомее. 17 февраля 1989 г.: Рукопис //АПМАК ф. 2: «Колекція документів про розвиток повітроплавання, авіації, ракетобудування та космонавтики». – Оп. 2. – Спр. 290. – С. 16-22.

Авиационные двигатели: Сборник справочных материалов /Под ред. М.А. Левина, Г.В. Сеничкина. – М.: Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы, 1951. – С. 57.

Доповідь інженера НВО машинобудування (м. Реутов МО) Є.В. Кулешова «Некоторые сведения о конструкторской деятельности В.Н. Челомея в 1930-1940-е гг.»: Рукопис // АПМАК ф. 2: «Колекція документів про розвиток повітроплавання, авіації, ракетобудування та космонавтики».

Спогади Едельштейна Е.І. (який спільно навчався з В.М. Челомеєм в КАІ): Копія // Архів родини Челомей (м. Москва).

Там само.

Штаерман И.Я. О постановке работы студенческих научно-технических кружков: Копія //Архів родини Челомей (м. Москва).

Державний архів міста Києва (ДАМК) ф. Р-341: «Научные труды преподавателей КАИ за 1934-1935 г.г: Рукописи».

Горчаков Н.Г. Воспомнания о В.Н. Челомее. 17 февраля 1989 г.: Рукопис //АПМАК ф. 2. – Оп. 2. – Спр. 290. – С. 16-22.

Довідка № 1251 від 27.Х.51 р.: Копія // Архів родини Челомей (м. Москва).

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-06-24

Номер

Розділ

Наукові товариства та школи