Про журнал

Галузь та проблематика

"Дослідження з історії техніки" – періодичний збірник, присвячений актуальним проблемам історії техніки:

  • Вивчення історії техніки
  • Пам'ятки техніки
  • Розвиток технічних ідей
  • Технічні досягнення минулого
  • Історія галузей та підриємств
  • Наукові товариства, школи, зв'язки
  • Видатні вчені, інженери та науковці
  • Викладання історії техніки
  • Знаменні дати

 

Актуальна інформація для авторів публікується на офіційному сайті журналу: http://journal.museum.kpi.ua/ 

Процес рецензування

Рецензування та рішення про публікацію

Рішення про публікацію рукопису приймається редакційною колегією на основі висновків рецензентів.

Рукописи рецензуються одним або кількома фахівцями відповідних напрямків зі складу редакційної колегії або залученими зовні фахівцями.

Рецензенти обираються редакційною колегією.

Рецензенти, керуючись принципами наукової чесності, об’єктивності та неупередженості, оцінюють рівень та актуальність викладених в рукописі результатів, зазначають, в разі виявлення, запозичення без належних посилань та формулюють свій висновок щодо публікації рукопису.

Актуальна інформація для авторів публікується на офіційному сайті журналу: http://journal.museum.kpi.ua/ 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Заснований у 2002 році.

Постановою президії ВАК України від 06.10.2010 року № 1–05/6 збірник включено до переліку наукових фахових видань з історичних наук.

Свідоцтво про державну реєстрацію видання: серія КВ № 1540–3982 Р від 19.06.2009

Офіційний сайт журналу: http://journal.museum.kpi.ua/