Фінансування журналу

Видавець

Збірник видається Державним політехнічним музеєм при Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" з залученням науковців вузів України, установ НАНУ та інших організацій.

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"