Історія журналу

Заснований у 2002 році.

Постановою президії ВАК України від 06.10.2010 року № 1–05/6 збірник включено до переліку наукових фахових видань з історичних наук.

Свідоцтво про державну реєстрацію видання: серія КВ № 1540–3982 Р від 19.06.2009

Офіційний сайт журналу: http://journal.museum.kpi.ua/